Nova xarxa de bus

Línies de la Nova Xarxa de Bus

Línies de la nova xarxa de bus:

Línies modificades:

Beneficis de la nova xarxa

 • Més claredat i facilitat d'ús

  La nova xarxa preveu menys línies, 28 de les quals són noves. Els itineraris s’han dissenyat amb més lògica i eficiència pensant en la comoditat i facilitat de lectura per als usuaris. La nova imatge i senyalització permet que s’identifiqui millor i que els ciutadans estiguin informats sobre qualsevol aspecte que faci referència al servei.

 • Més Proximitat

  Aproximadament, amb la nova xarxa uns trenta mil barcelonins i barcelonines tindran una parada a menys de tres-cents metres de casa i gairebé la meitat de la població de la ciutat podrà anar a qualsevol punt de la ciutat en menys de quaranta minuts.

 • Més freqüència de pas

  S’augmenta la freqüència de pas del bus: dels actuals 12,3 minuts es passa a una mitjana d'entre 5 i 8 minuts durant els dies feiners i en franges horàries més àmplies, generalment de 7 a 21 h.

  Les noves línies de la nova xarxa de bus s'han dissenyat per afavorir-ne la regulació, és a dir, perquè mantinguin al màxim els intervals de pas marcats.

 • Més Connectivitat

  La nova xarxa millora la connexió entre línies del bus i amb altres transports públics. S’han previst parades dobles en punts estratègics, perquè dos autobusos de línies diferents puguin deixar i agafar passatgers al mateix temps, així com àrees d'intercanvi en zones d’especial importància en la nova xarxa perquè, a més de connectar diverses línies d’autobús, puguin fer-ho amb altres modes de transport (trens, ferrocarrils, etc.). Un cop implantada la nova xarxa, el 95% dels ciutadans podran desplaçar-se a qualsevol punt de Barcelona fent un únic transbordament.

 • Més servei

  Els usuaris sempre estan informats a la nova xarxa de bus, perquè els sistemes d’informació que incorporen permeten que coneguin en temps real l’estat de la línia i puguin planificar millor el seu viatge.

 • Més rapidesa

   

  El disseny rectilini de les línies i les noves infraestructures que s’hi van incorporant afavoreixen la velocitat i la regularitat dels autobusos, atès que no han de fer tombs innecessaris pels carrers de la ciutat estalviant temps per trajecte.

 • Més Prioritat per al bus

  La delimitació / senyalització de nous trams de carril bus i doble carril bus afavoreix la circulació dels autobusos de les noves línies. A més, en diversos carrers s’implanten plans semafòrics d'ona verda o dispositius per allargar la fase de llum verda quan l’autobús s’aproxima, cosa que permet la ràpida circulació de les noves línies.

 • Més sostenibilitat

  Es preveu una reducció important de l’impacte de la circulació dels vehicles, tant en emissions de gasos com en sorolls. La nova xarxa suposa en general un estalvi energètic, i de temps i diners per a la ciutat i els ciutadans.